نهال و درختان میوه

امکان ارسال این گیاهان وجود ندارد و خرید به صورت حضوری امکان پذیر میباشد.

خواهشمندیم قبل از خرید حضوری از موجود بودن محصول از طریق تلفن مطلع شوید ممکن است در برخی اوقات محصول تمام شئه باشد.
بدون واسطه و با کیفیت خرید کنید
تمام میوه ها دوساله و ریشه پر هستند
کیفیت نهال ها تضمینی میباشد.
قیمتهای سال 95 – 96