پیاز اختر

پیاز یا همان ریزوم گل اختر هر سال در اواخر پاییز تا بهار موجود میباشد و قابل سفارش و ارسال به سراسر ایران است.

تمام این رنگها توسط مجموعه منصوری گل تولید میشود و دقیقا همین رنگی هست که در تصویر میبینید.