سوالی دارید؟
براساس قیمت :

نمایش ۱ - ۱۵ کالا از ۱۵

پیاز نرگس

در این قسمت میتوانید پیاز رقم های مختلف گل نرگس را خریداری نمائید فصل کاشت پیاز نرگس از اواخر تابستان آغاز میشود و تا نهایت بهمن ماه ادامه دارد. هرچقدر دیر تر بکارید احتمال گل دادن نرگس برای امسال کمتر میشود یعنی اگر در پاییز و نهایت دی ماه بکارید امسال به گل مینشیند اما اگر در بهمن و اسفند بکارید امسال گل نخواهد داد و سال بعد گل میدهد.

پیاز نرگسهایی که میکارید همیشه باقی میماند و هر سال تکثیر شده و زیاد میشوند یعنی یک ساله نیستند.

رقم هایی که افزودن به سبد خرید را دارند موجود هستند و آنهایی که افزودن به سبد خرید ندارند موجود نیستند.

مقایسه ( 0 مورد )