در حال حاظر امکان ارسال کاکتوس وجود ندارد خرید کاکتوس فقط به صورت حضوری در مجموعه منصوری گل امکان پذیر است