انتخاب های شما
براساس قیمت :

نمایش ۱ - ۱۱ کالا از ۱۱

گیاهان پوششی
ارسال گیاهان پوششی امکان ندارد چون درون گلدان هستند و خاک دارند که درون بسته خواهد ریخت و لطفا گیاهان گلدانی را به صورت حضوری از مجموعه منصوری گل تهیه فرمائید .
در صورتی که شما این گیاهان را از طریق اینترنت سفارش دهید ،گیاه با ریشه و بدون خاک ارسال میگردد و مسئولیت خراب شدن و از بین رفت گیاه بر عهده شما میباشد .